Την ακύρωση της απόφασης του ΤΑΥΤΕΚΩ με την οποία αλλάζει ο τρόπος καταβολής του εφάπαξ ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Εμπορική εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα ορισμένοι δεν έχουν πάρει καν την σύνταξή τους, ενώ όλοι δεν έχουν λάβει το εφάπαξ και είναι σε λίστα αναμονής (σειρά αποχωρήσεως) για τους καταβληθεί το εφάπαξ.

Ειδικότερα, μέχρι τώρα το εφάπαξ δινόταν στους τραπεζοϋπαλλήλους μόλις υπέβαλαν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση.

Όμως, ενώ οι προσφεύγοντες από το 2010 περιμένουν να πάρουν το εφάπαξ, ήρθε το ΤΑΥΤΕΚΩ (διάδοχος του ΤΑΠΕΤΕ) με απόφασή του και τροποποίησε το κεφάλαιο εκείνο του κανονισμού του που αφορά το καθεστώς χορήγησης του εφάπαξ.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του Ταμείου το εφάπαξ, δεν θα δίνεται μόλις υποβληθούν τα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση, αλλά θα δίνεται μόλις εγκριθεί και εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης και σύμφωνα με την λίστα προτεραιότητας εξόδου από την Τράπεζα που ήδη υπάρχει.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι, υποστηρίζουν ότι ήδη στην λίστα αναμονής είναι 115 συνάδελφοι τους και μετά ακολουθούν εκείνοι (170 άτομα), ενώ το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει σήμερα κεφάλαιο για να καταβάλει το εφάπαξ μόνο σε 50 συνταξιούχους.