Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε οδικούς άξονες περιοχής Δήμων Αθηναίων και Χαϊδαρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών σε ανιχνευτές κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ: 

- Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Μαρκόνι, μέγιστου μήκους 60 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στις 30-8-2014 και 6,13 & 20-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄.

- Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Αντιγόνης, μέγιστου μήκους 60 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄. 

- Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανά μια (1) λωρίδα, στις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών, 150 μέτρα περίπου μετά τη συμβολή της με την οδό Αντιγόνης, στον κλάδο εξόδου προς Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, μέγιστου μήκους 20 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄. 

Β΄ ΦΑΣΗ:

- Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Μητροδώρου, μέγιστου μήκους 30 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στις 30-8-2014 και 6,13 & 20-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄.

- Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Μητροδώρου, μέγιστου μήκους 30 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄. 

Γ΄ ΦΑΣΗ: 

- Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Σπύρου Πάτση, μέγιστου μήκους 30 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στις 30-8-2014 και 6,13 & 20-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄.

- Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανά μία (1) λωρίδα, στις τέσσερις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Σπύρου Πάτση, μέγιστου μήκους 30 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄. 

- Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην αριστερή λωρίδα της Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Σπύρου Πάτση, μέγιστου μήκους 150 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄. 

Δ΄ ΦΑΣΗ: 

Τμηματική και ανά δύο (2) παρακείμενες λωρίδες διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Αθηνών, 150 μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Σατωβριάνδου, μέγιστου μήκους 30 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στις 31-8-2014 και 7,14 & 21-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄.

Ε΄ ΦΑΣΗ: 

Τμηματική και ανά μία (1) λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αχιλλέως, 30 μέτρα μετά τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών, μέγιστου μήκους 20 μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στις 30-8-2014 και 6,13 & 20-9-2014 κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄.