Νέα ήθη και έθιμα στο καθεστώς των απολύσεων αποκαλύπτονται μετά από καταγγελίες εργαζομένων. 

Όπως γράφει το «Πρώτο Θέμα» πολλοί είναι οι εργοδότες που ενημερώνουν τους υπαλλήλους τους για την απολυσή τους μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μαθαίνουν την απολυσή τους αφού βρίσκουν το ποσό της αποζημίωσης καταθειμένο στον τραπεζικό τους λογαριασμό. 

Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη της Δικαιοσύνης

Όπως αναφέρει η εφημερίδα υπάλληλος προσλήφθηκε τον Απρίλιο του 1997 από ερευνητικό ινστιτούτο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ενώ από τις αρχές του 2000 η σύμβαση εργασίας μεατράπηκε σε αορίστου χρόνου. 

Το ινστιτούτο στις αρχές του 2003 έστειλε e-mail πληροφορώντας τον υπάλληλο πως προτίθεται να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του έτους. 

Ο υπάλληλος διαμαρτυρήθηκε αλλά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ο εργοδότης κατέβαλε την αποζημίωση και λίγες μέρες αργότερα του παραδόθηκε η έγγραφη καταγγελία της σύμβασης. 

Ο υπάλληλος κατέφυγε στη δικαιοσύνη και μετά το Εφετείο ήρθε και ο Άρειος Πάγος να δικαιώσει τον εργοδότη και να κρίνει σύννομο τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απόλυση και η καταβολή της αποζημίωσης. 

Σύμφωνα πάντως με τον Άρειο Πάγο η καταγγελία της σύμβασης θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον γίνεται εγγράφως και έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.