Το παιδί που παρουσιάζει προβλήματα στην επικοινωνία στον λόγο ή την ομιλία, χρειάζεται λογοθεραπεία. 

Διαβάστε περισσότερα στο 4moms.gr