Μαζί με τη συνέχιση των ανασκαφών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη Σερρών συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό και οι τεχνικές εργασίες για θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση των επιχώσεων του πρώτου θαλάμου σε βαθμιδωτό αντίβαρο, για την ευστάθεια του δεύτερου διαφράγματος.

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιστήριξης για την προσωρινή σταθεροποίηση του επιστυλίου του δεύτερου διαφράγματος, το οποίο φαίνεται να στηρίζεται ασταθώς.

Ολοκληρώνονται επίσης οι ενέργειες αντιστήριξης στον τοίχο των Σφιγγών ενώ κατασκευάζεται επίπεδο εργασίας, με πλάκες κόντρα-πλακέ, επί του πρώτου διαμερίσματος, στο επίπεδο του επιστυλίου, για την ασφαλή πρόσβαση και την λεπτομερή εγγύς παρατήρηση και επιθεώρηση της θόλου του πρώτου θαλάμου αλλά και για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα αναμένεται να κατασκευαστεί προσωρινή στραγγιστική αύλακα, στην εξωτερική περίμετρο του περιβόλου, για την ευχερή απορροή ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης, πίσω από την περιοχή του υπάρχοντος στεγάστου προστασίας της εισόδου στον τάφο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου ο σχεδιασμός των προσωρινών μέτρων αντιστήριξης και υποστήλωσης του δεύτερου διαφραγματος, ιδιαιτέρως προς τη δυτική πλευρά, ώστε να καταστεί δυνατή και ασφαλής η προσπέλαση και οι εργασίες αποχωμάτωσης και υποστήριξης της θόλου του δευτέρου θαλάμου.

Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του περιβόλου του τύμβου, στα νοτιοδυτικά.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ολοκλήρωση των μέτρων προστασίας, θα ξεκινήσουν οι ανασκαφικές εργασίες εντός του μνημείου.