Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και ο ΕΝΦΙΑ ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης της ΚΕΔΕ.

Όπως υποστηρίζει η ΚΕΔΕ μεγάλος αριθμός παιδιών θα μείνει εκτός φέτος από τους σταθμούς και ζητάει με δεδομένο ότι υπάρχουν διασφαλισμένοι πόροι, από τα αρμόδια υπουργεία να καταργηθεί η ισχύουσα ρήτρα του προγράμματος, σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται μόνο το 70% της δυναμικότητας αυτών των δομών (δημοτικών και ιδιωτικών), δηλαδή 89.000 θέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουν και νέες - υπάρχουσες - θέσεις για τα παιδιά που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για όσα παιδιά και με αυτήν τη ρύθμιση δεν καλυφθούν από τις δομές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ζητά να διατεθούν κονδύλια στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προκειμένου να μπορέσουν να τα φιλοξενήσουν, έτσι ώστε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός.

Την ίδια στιγμή, συζήτηση έγινε για τον ΕΝΦΙΑ. Το ΔΣ της Ένωσης επισήμανε ότι όπως εφαρμόζεται ο φόρος, θα εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστια προβλήματα όχι μόνο δικαιοσύνης ως προς την εφαρμογή, αλλά προσκρούει ευθέως και σε υφιστάμενες νομικές διατάξεις.

Η ΚΕΔΕ καλεί το υπουργείο Οικονομικών να απαλλάξει αμέσως τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα από την υποχρέωση καταβολής, όπως η Βουλή ψήφισε και ο νόμος 4223 στο άρθρο 3 παρ. β, ορίζει, και να ασχοληθεί σοβαρά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Ασκούνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προωθεί ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 30 δήμους της χώρας που έχουν πάρει δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στους όρους αποπληρωμής, να τα αναχρηματοδοτήσουν και στη συνέχεια να ενταχθούν στο καθεστώς των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που προβλέπουν περίοδο χάριτος, επιμήκυνση αποπληρωμής και μειωμένο επιτόκιο.

Τέλος το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ενημέρωσε όλους τους δήμους της χώρας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έως και το τέλος του 2014.