Έως τις 31 Μαίου πρέπει να επιδοθεί στο υπουργείο Οικονομικών, η νέα μελέτη που θα "ξεψαχνίσει" τις ΔΕΚΟ, στο πλαίσιο της εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τη μελέτη ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, η αμερικανική εταιρία "Accenture", η οποία και θα καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο, που θα επικεντρώνεται σε 4 άξονες:

 1. Στο νέο εργασιακό περιβάλλον (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμογές στελέχωσης και κόστους προσωπικού ανά έτος, θέσπιση ευέλικτων μηχανισμών διοίκησης και λήψης αποφάσεων, κ.λπ.)

2. Στην τιμολογιακή πολιτική

3. Στις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, αλλά και στα έσοδα που μπορεί να έχει το Δημόσιο από τα μερίσματα των επιχειρήσεων

4. Στο λειτουργικό κόστος και στην ακίνητη περιουσία των ΔΕΚΟ (με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, η ακίνητη περιουσία υπολογίζεται σε 8 δισ. ευρώ και ζητείται και η θέσπιση προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις).

Σημειώνεται ότι η αμοιβή της εταιρίας θα ανέλθει σε 67.650 ευρώ.