Περισσότερες από 460 κλήσεις μέσα σε ένα μήνα δέχτηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS -15900- που αφορά καταγγελίες για traffickiing και ενδοοικογενειακή βία.

Για ανησυχητικό ποσοστό κάνουν λόγο οι ειδικοί προσθέτοντας τέτοια περιστατικά πως έχουν πάρει ευρείες διαστάσεις στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα οι περισσότερες κλήσεις είχαν σχέση με καταγγελίες για φαινόμενα οικογενειακής βίας. Τα θύματα ήταν αυτά που κάλεσαν στη γραμμή για βοήθεια.

Από τις 464 κλήσεις, οι 303 κλήσειςαφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών.

Οι 281 κλήσεις αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία από σύζυγο ή σύντροφο, οι 14 άσκηση βίας από τρίτο πρόσωπο, οι 6 βιασμούς ή απόπειρες και οι 2 σεξουαλική παρενόχληση.

Επιπλέουν, 95 κλήσεις έγιναν από τρίτα πρόσωπα για κακοποίηση και άλλες 66 για πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή SOS.