Ελέγχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων αρχίζει το ΥΠΟΙΚ καθώς έληξε προθεσμία για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών.

Οι έλεγχοι θα αφορούν στη συμμόρφωση των υπόχρεων και την αποστολή στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.