Φουντώνει από μέρα σε μέρα η θύελλα στο χώρο των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Μετά το ΤΕΙ Πειραιά και την Νομική Σχολή της Αθήνας, κινητοποιήσεις ξεκινούν τώρα και οι εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η Γενική Συνέλευση των καθηγητών της Σχολής, όπως αναφέρει σε ψήφισμά της,«σταθμίζοντας με ευθύνη την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από τις τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές επιλογές, διαπιστώνει ότι η Σχολή Αρχιτεκτόνων αδυνατεί εκ των πραγμάτων να συνεχίσει τη λειτουργία της και αποφασίζει την αναστολή της, από την Τετάρτη 4 Μαΐου, μετά από ανοικτή Γενική Συνέλευση, η οποία θα εξειδικεύσει μορφές δράσης».

Οπως υποστηρίζουν οι καθηγητές η αδυναμία λειτουργίας της Σχολής οφείλεται κυρίως σε δύο αιτίες. Καταρχάς μεγάλος αριθμός διδασκόντων, που συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Αρχιτεκτόνων να έχει μειωθεί κατά 40% στην τελευταία διετία.

Επιπλέον στην Αρχιτεκτονική Σχολή – όπως και στις ανάλογες σχολές με συνθετικά και καλλιτεχνικά μαθήματα – η μη ανανέωση του Προεδρικού Διατάγματος που επιτρέπει την υπό όρους εκλογή μελών ΔΕΠ, χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, έχει επιπλέον αναστείλει κάθε εκλογή και εξέλιξη συναδέλφων, που καλούνται να διδάξουν συνθετικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος σπουδών.

Οι καθηγητές της Σχολής καλούν τις πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος και τους φοιτητές τους να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση της 4ης Μαΐου.

TAGS