Τη νέα Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εγκαινίασε σήμερα η υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα– Σιδηροπούλου. Κατά την ομιλία της η κυρία Παπακώστα επεσήμανε ότι ο ψυχιατρικός τομέας του Νοσοκομείου Κατερίνης αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα μετάβασης από την ασυλικού τύπου φροντίδα, στο μοντέλο της κοινοτικής ψυχιατρικής και ότι αποδεικνύει πως η διασύνδεση της ψυχικής υγείας με τη γενική υγεία, είναι μοντέλα όχι μόνο εφικτά, αλλά και ποιοτικά και αποδοτικά.

Ανέφερε ακόμη ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου μετεξελίχθηκε, τα τελευταία χρόνια, σε ένα πρότυπο, ολοκληρωμένο και συντονισμένο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προκειμένου ο ψυχικά πάσχων να έχει τη δυνατότητα να λάβει θεραπεία στον τόπο του, κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό.