Δωρεάν θα λαμβάνουν οι καταναλωτές μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τα τρία φθηνότερα πρατήρια στην περιοχή την οποία βρίσκονται.

Μετά από συζητήσεις που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υπήρξε συμφωνία με όλες τις εταιρείες να εντάξουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία στα προγράμματά τους δωρεάν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.

Οι καταναλωτές θα στέλνουν μήνυμα σε ένα πενταψήφιο αριθμό από το κινητό τους τηλέφωνο και αμέσως θα λαμβάνουν απαντητικό sms στο οποίο θα υπάρχει η διεύθυνση των τριών πρατηρίων της περιοχής στην οποία βρίσκονται με τις φθηνότερες τιμές υγρών καυσίμων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες από τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη καθώς, γενικότερα, η κατάσταση στην αγορά υγρών καυσίμων και η λειτουργία του ανταγωνισμού σε αυτή την αγορά απασχολεί ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισμού που παρακολουθεί στενά τη διαμόρφωση των τιμών σε όλα τα στάδιά της.

Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης αποθεματικών ασφαλείας για τα υγρά καύσιμα είναι η λύση που εξετάζεται με μεγάλη προσοχή το τελευταίο διάστημα για να ανοίξει η αγορά στον τομέα της διύλισης και να λειτουργήσει πληρέστερα ο ανταγωνισμός.

Λίγο μετά το Πάσχα αναμένεται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τιμολογιακή πολιτική των διυλιστηρίων αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η επιτροπή ασχολείται με τον κλάδο και μάλιστα έχει επισημάνει αρκετές φορές με πορίσματά της ότι η επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών οφείλεται εκτός από την φορολογική πολιτική στις στρεβλώσεις που επικρατούν στην αγορά και οι οποίες έχουν προκληθεί από την έλλειψη ανταγωνισμού όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, από τα διυλιστήρια μέχρι τις πολυεθνικές εταιρείες εμπορίας, από τα πρατήρια μέχρι τους μεταφορείς υγρών καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει προτείνει λύσεις όπως τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διύλισης και Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΟΠΣΔΕΠ), το οποίο θα περιλαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση έτσι ώστε ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς να είναι πιο αποτελεσματικός από τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού).

Έχει ζητήσει να δοθεί από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ανάπτυξης και ΡΑΕ) μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής των πλέον ανταγωνιστικών πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων και για την άρση των περιορισμών που καταγράφονται στην αγορά διύλισης και μέχρι να είναι διαθέσιμοι στην αγορά επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει τη δημιουργία οργανισμού τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας στο πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Για την ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά της χονδρικής εμπορίας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προτείνει τη γνωστοποίηση των εκπτώσεων των εταιρειών εμπορίας στο αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και την ένταξη τους στο ΟΠΣΔΕΠ, την άρση των εμποδίων στο κομμάτι της μεταφοράς υγρών καυσίμων και για την ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προτείνει την εθελοντική χρήση της πλήρους απελευθέρωσης του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων με παράλληλη ισχύ του υπάρχοντος καθεστώτος υποχρεωτικής εκ περιτροπής διανυκτέρευσης συγκεκριμένου αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομό μετά το πέρας του ισχύοντος σήμερα κανονικού ωραρίου και την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην αδειοδότηση και τους όρους λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων με σκοπό την είσοδο μεγάλων δυνητικών ανταγωνιστών (υπεραγορές)

Ακόμη, έχει ζητήσει την αναθεώρηση των συμβάσεων των πρατηρίων (Σ.Ε.Α) με το Τ.Ε.Ο και τους διαχειριστές των «κλειστών» αυτοκινητόδρομων με σκοπό την άρση των περιορισμών του ανταγωνισμού και την τοποθέτηση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε «κλειστούς» αυτοκινητόδρομους προς ενημέρωση των διερχομένων οδηγών για τη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόμενα δύο πρατήρια και τη χιλιομετρική απόσταση από αυτά (η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ασχολείται με αυτές τις δράσεις)

Τέλος, σημειώνεται η σημασία της ταχύτατης εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.