Συνεδριάζουν σήμερα για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή τους τα δημοτικά συμβούλια των δήμων της χώρας, καθώς και τα περιφερειακά συμβούλια.

Για τους δήμους, όπου οι νεοεκλεγμένοι αιρετοί ξεπερνούν το 65%, τα δημοτικά συμβούλια θα εκλέξουν, εκτός από τον πρόεδρο του ΔΣ, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τους εκπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων.

Επίσης, τα Περιφερειακά Συμβούλια, εκτός από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκλέγουν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Οικονομικών Επιτροπών.