Το σχέδιο «όλο το κράτος στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» έχει σκοπό να εφαρμόσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες, ώστε να γίνουν μελλοντικά το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης των πολιτών στην επαφή τους με το δημόσιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ήδη ξεκίνησε η εποχή των «ΚΕΠ online», δηλαδή η ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης που επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων εύκολα και γρήγορα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο πεντάμηνο έχουν εκδοθεί πάνω από ένα εκατομμύριο πιστοποιητικά online.

Πλέον, μέσω των ΚΕΠ, εξυπηρετούνται 473 διαδικασίες του δημοσίου τομέα, για τις οποίες τα ΚΕΠ αναζητούν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά, οπότε δεν απαιτείται η προσκόμισή τους από τον πολίτη.

Εντός του Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν στα ΚΕΠ ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ και να πληροφορούνται για την πορεία της αίτησής τους, ενώ σύντομα τα ΚΕΠ θα χορηγούν το σύνολο των βεβαιώσεων του ΟΑΕΔ.

Ακόμη, το προσεχές διάστημα θα προστεθούν πολλές ακόμη υπηρεσίες, κάνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών ακόμη πιο αποτελεσματική, γρήγορη και φιλική, όπως τονίζει από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς εντός των προσεχών εβδομάδων θα μπορούν στα προξενεία να εξυπηρετούνται όπως και σε ένα από τα 1.060 ΚΕΠ της ελληνικής επικράτειας.

Οι «δημοφιλείς» υπηρεσίες

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία, οι πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες στα ΚΕΠ το τελευταίο δωδεκάμηνο (μέχρι τον Αύγουστο του 2014) ήταν:

1. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 883.432

2. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 349.719

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 192.322

4. Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης 86.450

5. Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 57.179

6. Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 61.067

7. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 86.759

8. Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 67.065

9. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 59.822

10. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 62.686

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι υπηρεσίες που εξυπηρετούνται πλέον στο λεπτό, χάρη στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ΚΕΠ, με βάσεις δεδομένων δημόσιων υπηρεσιών, είναι αυτές του Εθνικού Δημοτολογίου (πάνω από 700.000 υποθέσεις), του ΙΚΑ (περίπου 250.000), του ΝΑΤ, του ΔΕΔΔΗΕ (Αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας), ΟΓΑ (165.000 υποθέσεις) και ΥΠΟΙΚ.