Η μείωση, από δύο σε μία εβδομαδιαίως, των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών στο λύκειο, οδήγησε δύο καθηγητές στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο ένας θεολόγος είναι από την Μυτιλήνη, ο άλλος από την Λαμία, και ζητούν να ανασταλεί προσωρινά και να ακυρωθεί, ως αντισυνταγματική και παράνομη η, από 27 Ιουνίου 2014, η παραπάνω απόφαση του υφυπουργού Παιδείας.

Οι δύο καθηγητές αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι η εισαγωγή στα σχολεία του μαθήματος των θρησκευτικών και η διδασκαλία του σε επαρκή αριθμό ωρών, αποτελεί επιταγή του άρθρου 16 του Συντάγματος, όπως αυτή διατυπώθηκε και στο νόμο 1566/1985. Ακόμη, αναφέρουν ότι η απόφαση του υφυπουργού για τον περιορισμό των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών είναι άκυρη γιατί δεν περιέχει καμία αιτιολογία.

Παράλληλα, αναφέρουν, πως το ΣτΕ, από το 1988 έχει κρίνει ότι η μείωση των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών σε μια ώρα εβδομαδιαίως, είναι αντισυνταγματική.