Από τα μεσάνυχτα αρχίζει η λειτουργία των πλευρικών σταθμών διοδίων Μώλου και Μπράλου.

Οι τιμές των διοδίων  που θα ισχύσουν είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία  Τύπος Οχήματος       Τιμή (σε ευρώ) Μώλος Μπράλος

Κατηγορία 1 Δίκυκλα, τρίκυκλα                              0,20       0,30

Κατηγορία 2 Ελαφρά οχήματα                                0,35       0,45

Κατηγορία 3 Φορτηγά, λεωφορεία                         0,85       1,15

Κατηγορία 4 Φορτηγά και άλλα οχήματα              1,20      1,60

Για τους πλευρικούς σταθμούς εξόδου και εισόδου ισχύουν τα εξής:

Α) Εξόδου: Το τέλος διοδίου αντιστοιχεί στο μήκος του αυτοκινητοδρόμου που διανύεται από την αρχή της ζώνης χρέωσης μέχρι τον πλευρικό σταθμό διοδίων.

Β) Εισόδου: Το τέλος διοδίου αντιστοιχεί στο μήκος του αυτοκινητοδρόμου που διανύεται από τον πλευρικό σταθμό διοδίων έως το τέλος της ζώνης χρέωσης.