Οι γιατροί θα πρέπει να αιτιολογούν τη σχέση της διάγνωσης με την αναγκαιότητα της εξέτασης που συνταγογραφούν, αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ σε διευκρινήσεις του σχετικά με τα όρια των προληπτικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, καθορίστηκε για κάθε ιατρική ειδικότητα και για κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων συγκεκριμένο αριθμητικό όριο ανά παραπεμπτικό και ανά ΑΜΚΑ συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να γίνουν από ιδιώτες παρόχους και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Δίνοντας παράδειγμα την ειδικότητα του καρδιολόγου, ο ΕΟΠΥΥ τονίζει πως μπορούν να συναγογραφηθούν από την κατηγορία ιατρικής πράξης «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» μέχρι δύο εξετάσεις ανά παραπεμπτικό για έναν ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση συνταγογράφησης περισσότερων εξετάσεων στον ίδιο ΑΜΚΑ την ίδια ημερομηνία έκδοσης, αλλά και μέχρι τέσσερις ημέρες μετά, τότε οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται δωρεάν μόνο στις δημόσιες δομές.

Επιπρόσθετα καθορίζονται και ιατρικές πράξεις μη συμβατές με την ειδικότητα του ιατρού, και σε αυτές τις περιπτώσεις το αριθμητικό όριο είναι μηδενικό. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζει ο ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφηθούν εξετάσεις από τον γιατρό και να διενεργηθούν δωρεάν από τις δημόσιες δομές.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι ειδικά για τις εξετάσεις PSA με δακτυλική εξέταση και μαστογραφία για την πρόληψη καρκίνου του μαστού, για τις γυναίκες άνω των 35 ετών εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, συνεχίζει να ισχύει ο προληπτικός έλεγχος μαστογραφίας του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, με την προϋπόθεση ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ ο παραπέμπον ιατρός να μπορεί να το αιτιολογήσει.

Σε ό,τι αφορά τη «Δοκιμασία τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ)» ο ΕΟΠΥΥ τονίζει πως δεν εμποδίζεται ο γιατρός να την γράψει σε οποιαδήποτε ηλικία, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ελέγχου θα τεκμηριώσει τη διάγνωση με την αιτούμενη εξέταση.

Σχετικά με την εξέταση «απεικονιστικός έλεγχος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης επί χρόνιας αυχεναλγίας» ακολουθούνται τόσο οι οδηγίες της αμερικάνικης ακτινολογικής εταιρείας όσο και της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας