Ορκωτοί λογιστές μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαχειριστικό έλεγχο.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) υπό τον πρύτανη Θόδωρο Φορτσάκη αποφασίστηκαν επίσης η απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας του ΕΛΚΕ καθώς και η καθιέρωση κινήτρων έπειτα από σχετική εισήγηση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, καθηγητή Ε. Λέκκα.