Προσωρινή διαταγή για τιτλοποιημένο δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πειραιά.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μειώσει τη δόση δανείου στα 120 ευρώ από τα 530,20 ευρώ που παρακρατείτο μέχρι τώρα σε τιτλοποιημένο δάνειο συνταξιούχου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο συνταξιούχος, ο οποίος έχει δύο παιδιά, είχε πάρει από το ΤΠΔ ένα στεγαστικό και ένα επισκευαστικό δάνειο συνολικού ποσού 90.000 ευρώ. Το 2006 το στεγαστικό δάνειο τιτλοποίηθηκε χωρίς ο συνταξιούχος να ενημερωθεί από το ΤΠΔ. 

Μετά τις περικοπές των συντάξεων των εστόλων και τη γενικότερη οικονομική κρίση περιήλθε σε αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεών του και ζήτησε από το ΤΠΔ κάποια διευκόλυνση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις μηνιαίες δανειακές δόσεις, αλλά το ΤΠΔ δεν ανταποκρίθηκε, καθώς επικαλείτο ότι έχει γίνει τιτλοποίηση της δανειακής σύμβασης. 

Το Ειρηνοδικείο Πειραιά απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του ΤΠΔ και εξέδωσε προσωρινή διαταγή υπέρ του συνταξιούχου, με την οποία υποχρεώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να άρει πλήρως την παρακράτηση του ποσού των 530,20 ευρώ από τη σύνταξή του για τη μηνιαία δόση του δανείου και τον συνταξιούχο να καταβάλει μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα το ποσό των 120 ευρώ στο ΤΠΔ.

Επίσης, το Ειρηνοδικείο εκτίμησε ότι η αίτηση αναστολής του συνταξιούχου είναι βάσιμη και θα «ευδοκιμήσει» κατά τη νομική ορολογία, δηλαδή πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή.