Την πρώτη ... δόση από τα χρεωστούμενα από τον ΟΤΕ πήρε σήμερα ο δήμος Ηρακλείου, κι έπεται ... συνέχεια!

Από το 2008 ο δήμος είχε ξεκινήσει διαδικασία συγκέντρωσης και βεβαίωσης των οφειλών του ΟΤΕ και της ΔΕΗ για τους εγκατεστημένους στύλους, θαλάμους και υποσταθμούς στους κοινόχρηστους χώρους.

Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για τον ΟΤΕ ανέρχονταν στο ποσό των 190.000 ευρώ και της ΔΕΗ στις 380.000 ευρώ.

Ο δήμος είχε κοινοποιήσει στους κοινωφελείς οργανισμούς τις οφειλές τους, κι εκείνοι με τη σειρά τους υπέβαλαν ενστάσεις.

Ο ΟΤΕ ωστόσο πλήρωσε σήμερα το 40% της οφειλής, που προσαυξημένο πλέον αντιστοιχεί σε 240.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού είναι υποχρεωτική προκειμένου ο οργανισμός να έχει το δικαίωμα υποβολής, κατόπιν,  ένστασης κατά της απόφασης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία πρώτη δικαίωση για το δήμο, για την οποία μάλιστα έγινε σχετική αναφορά στη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. της ΚΕΔΚΕ.

Η ΚΕΔΚΕ μάλιστα δηλώνει "παρούσα" στους δικαστικούς αγώνες του δήμου Ηρακλείου, που έπονται, τόσο με τον ΟΤΕ όσο και με τη ΔΕΗ, της οποίας μάλιστα τη φορολογική ενημερότητα σκοπεύει να "μπλοκάρει" ο δήμος προκειμένου να διεκδικήσει την είσπραξη των οφειλών.