Στην ανακοίνωση των νέων αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων στο δήμο Πειραιά προχώρησε ο Γιάννης Μώραλης. Η θητεία τους θα διαρκέσει από τις 10/9/2014 έως τις 4/3/2017.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ορίστηκε η Γλύκα- Χαρβαλάκου Αθηνά, ενώ αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της ελεγχόμενης στάθμευσης και του ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών ο Ιωάννης Μελάς.

Επίσης αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού ορίστηκε ο Παναγιώτης Καλογερόγιαννης. Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος των Βρεφονηπιακών Σταθμών για την εποπτεία και τον συντονισμό τους ορίστηκε η κ. Ζηλάκου Χαραλαμπία, ενώ εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πληροφορικής, Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης ο Ανδρέας Βεντούρης.