Την συνδρομή της θέλει να εξασφαλίσει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις ανασκαφές της Αμφίπολης.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, αποφάσισε να διαθέσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, στις ανασκαφικές έρευνες έπειτα από ειδική σύσκεψη που πραγματοποίησε για τα θέματα που συνδέουν την ανασκαφική έρευνα με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής.

Έτσι, απέστειλε ενημερωτική επιστολή προς την προϊσταμένη της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αικατερίνη Περιστέρη, παραθέτοντας τις δυνατότητες που έχει η Σχολή να υποστηρίξει συνεργατικά το έργο που επιτελείται στην Αμφίπολη.