Η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τη σύνδεση των ακινήτων του Θριασίου πεδίου στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. 

Σκοπός είναι να συνδεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα με τον κεντρικό αγωγό  ώστε τα λύματα να οδηγούνται πλέον στο υπερσύγχρονο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει οικονομικά με το ποσό των 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ όσους υποβάλλουν αίτημα σύνδεσης στα αρμόδια γραφεία της έως τις 31/12/2014. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε διάστημα 5 ετών.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία δεν έχει χρεώσει στο λογαριασμό των συγκεκριμένων καταναλωτών τα τέλη χρήσης υπονόμων, παρότι έχει ήδη παρέλθει 6μηνο από την κατασκευή του δικτύου, όπως ο Ν.3212/2003 ρητά ορίζει (τα τέλη χρήσεως υπονόμων αρχίζουν να καταβάλλονται υποχρεωτικά έξι μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης). 

Η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει με προσωπικές επιστολές όλους τους κατοίκους της περιοχής για την προσφορά της, όπως και για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη μιας τέτοιας ενέργειας.

TAGS