Εντατικούς ελέχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την εφαρμογή του συστήματος εισροών - εκροών πρόκειται να πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαλειτουργικότητα του κέντρου λήψης σημάτων της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με το σύστημα προσδιορισμού θέσης των πλοίων (AIS), με σκοπό την συλλογή στοιχείων για τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων. Ακόμη θα προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια των επιχειρήσεων / ενώσεων που διαθέτουν ιδιόκτητο στόλο.

Αυτά αποφασίστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία αποτελούταν από: την Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Κατερίνα Σαββαΐδου ως Πρόεδρο, τον Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Χ. Τσαβδάρη, τον Ε.Γ. του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, Α. Οικονόμου, τον Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , Σ. Κομνηνό , τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ν. Σταθόπουλο, τον Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κ. Μαθιουδάκη και τον Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Α. Μπούσιο.