Από τον Αύγουστο του 2013 έχει διακόψει τη λειτουργία του το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση.

«Για την ύπαρξη των οφειλών αυτών και το ύψος τους, το ΙΙΕΚ ΔΟΜΗ έχει προσφύγει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, μόνα αρμόδια να αποφανθούν για την αλήθεια των ισχυρισμών του» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η βεβαιωμένη οφειλή με πράξη του ΙΚΑ εις βάρος του ΙΙΕΚ ανέρχεται στο ποσό του 1.488.444,25 και πρόσθετα τέλη 409.000 ευρώ, και όχι στο εξωφρενικό ποσό των 20.000.000 ευρώ που αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα και το οποίο είναι τελείως αναληθές», τονίζει η ανακοίνωση.

TAGS