Μπορεί με 11 ώρες εργασία να βγάζετε περισσότερη δουλειά, όμως σύμφωνα με νέα έρευνα, το συγκεκριμένο ωράριο αυξάνει κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, σε σύγκριση με το κλασσικό 8ωρο.

Οι ερευνητές συγκέντρωναν στοιχεία από το 1985 με συμμετέχοντες πάνω από 10.000 Βρετανούς υπαλλήλους. Οι 7.095 από αυτούς δεν είχαν συμπτώματα καρδιοπάθειας ή στηθάγχης αλλά ούτε και ιατρικό ιστορικό καρδιακής νόσου στην αρχή της μελέτης, ενώ αναφέρθηκαν στο καθημερινό τους χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ωρών που εργάζονταν επί καθημερινής βάσεως.

Κατά την λήξη της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι αυξημένες ώρες εργασίας συνδέονταν παράλληλα και με αυξημένους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής νόσου.

Ο μέχρι τώρα προσδιορισμός κινδύνου του ατόμου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου σε μια περίοδο δέκα ετών περιλάμβανε ένα μοντέλο ελέγχων που αφορά στην πίεση του αίματος, το κάπνισμα, τα επίπεδα των λιπιδίων, κ.λπ., αλλά όχι ψυχολογικούς παράγοντες, όπως το στρες στο χώρο εργασίας.

Εκτιμώντας λοιπόν,  ότι η μέτρηση του χρόνου εργασίας έχει απόλυτη σχέση με την υγεία, οι ερευνητές θεωρούν πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική «κλήση αφύπνισης» για όλους εκείνους που εργάζονται πολλές ώρες και παθαίνουν υπερκόπωση.

Τέλος, οι ειδικοί  πιστεύουν πως, οι γιατροί θα πρέπει πλέον, να περιλαμβάνουν απαραιτήτως στοιχεία σχετικά με τις ώρες εργασίας του ασθενούς κατά την απαρίθμηση των παραγόντων κινδύνου για καρδιακή νόσο, ακριβώς όπως το κάπνισμα, το συνολικό σωματικό βάρος, τον διαβήτη και την αρτηριακή πίεση.