Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου στα θεματικά πεδία «Κατολισθήσεις, Γνώση και Παρακολούθηση» και «Κατολισθήσεις, Λήψη Αποφάσεων».

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονταν σε υπαλλήλους πολιτικής προστασίας τεχνικών υπηρεσιών και στελέχη του επιπέδου λήψης αποφάσεων ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο «Στασινόπουλου» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη συμμετοχή εξήντα στελεχών των ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν από τις επιστημονικές ομάδες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που συμμετέχουν στο έργο, στους άξονες:

1) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) με χρήση λογισμικών διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων,

2) Τεχνολογία των Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS), του Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR) και των τεχνικών διαφορικής χρήσης της συμβολομετρίας SAR,

3) Κατολισθήσεις - ευστάθεια πρανών - μέτρα προστασίας - καθιζήσεις - μέθοδοι βελτίωσης εδάφους,

4) Λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης αστάθειας κλιτύων,

5) Λήψη αποφάσεων. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πώς λαμβάνει χώρα σήμερα, στο πλαίσιο του έργου, η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση δύο πιλοτικών θέσεων με προβλήματα αστάθειας πρανών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί επιστημονικός εξοπλισμός και συγκεκριμένα των περιοχών Σελλά Μεσσηνίας και Χαλκείου Κορινθίας και πώς θα αξιοποιηθεί η παρακολούθηση αυτή για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε μελλοντικές ενδείξεις.

Σχετικά με το θέμα εκπαίδευσης, ο δρ. Γεώργιος Δρακάτος, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι «η μέθοδος που εφαρμόσαμε πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου EL0071 υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί και για εμάς μία σημαντική πρόκληση. Τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης πρέπει να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν κεντρικά εργαλεία της πολιτικής προστασίας της χώρας, παράλληλα όμως θα πρέπει να υφίσταται διαρκής συνεργασία των ΟΤΑ με τις εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες και μακροχρόνια παρακολούθηση».