Στην απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που λειτουργούσε σε σκεπή τριώροφης οικοδομής, στο Κιλκίς, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, με τη συνδρομή συνεργείου του δήμου Κιλκίς, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, που είχε δεχθεί τις καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την ανάκληση άδειας λειτουργίας εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση παράνομης λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ των προϋποθέσεων νομιμότητας μιας κεραίας είναι η έγκριση δομικών κατασκευών από την υπηρεσία δόμησης του οικείου δήμου. Όταν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει απόφαση κατεδάφισης και την αρμοδιότητα για την εκτέλεσή της, έχουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα αναστολής χωρίς να αιτιολογήσει τα κριτήρια της µη εκτέλεσης κατεδάφισης της εν λόγω κεραίας. Η αρχή υπογράμμισε ότι για να ανασταλεί η κατεδάφιση, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν.

Ειδικότερα:

α) Η κατασκευή που έφερε την κεραία δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, η οποία είχε ήδη διαβιβάσει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τη σχετική έκθεση αυθαιρέτου, προκειμένου να υλοποιηθεί η κατεδάφιση.

β) Η κεραία δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

γ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν είχε εκδώσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Παράλληλα, ο Συνήγορος επισήμανε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας τις αρμοδιότητές της ενόψει του ζητήματος ελέγχου της παράνομης ηλεκτροδότησης και επέκτασης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης από το ισόγειο κατάστημα της οικοδομής για τη λειτουργία της κεραίας.