Πολλές παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία της Θεσσαλονίκης, κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεργεία της Τροχαίας πραγματοποίησαν 86 ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία, από τα οποία δύο ήταν ανασφάλιστα, ενώ βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις. Αυτές αφορούν κυρίως την παραβίαση του ορίου ταχύτητας, τη μη σωστή τήρηση των βιβλίων δρομολογίων και ρεπό, όπως επίσης διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα εκδηλώνονται συμπληρωματικές δράσεις σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλους αρμόδιους φορείς που αφορούν στη διαμόρφωση ορθής κυκλοφοριακής αντίληψης και αγωγής.