Στο δημαρχείο Καλαμάτας υπό την προεδρία του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και του κ.Θεοχάρη Μουρκάκου, που είναι εκπρόσωπος του αδειοδοτημένου συστήματος για τη διαχείριση αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Νότιας Ελλάδας, με αντικείμενο τη διαχείριση αδρανών υλικών μπαζών και των προϊόντων εκσκαφών.

Κατά την σύσκεψη συμφωνήθηκε, στην εβδομάδα της Διακαινησίμου, να πραγματοποιηθεί ημερίδα με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του ΤΕΕ Πελοποννήσου, των κατασκευαστών, των βιοτεχνών μαρμάρου κλπ, για την άμεση προώθηση κατασκευή και λειτουργία μονάδας διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι ζητείται χώρος από 10 μέχρι 20 στρέμματα, μακριά από οικισμούς, πηγές, αεροδρόμιο και εκτός της γης υψηλής παραγωγικότητας, για τη ανάπτυξη της συγκεκριμένη δράση.