Ένα πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών εγκαινιάζει το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ ενημερώνονται από χθες με μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής που για πρώτη φορά, λειτουργεί από φέτος στο Ίδρυμα και τίθεται σε εφαρμογή για το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών.

Ήδη 1.335 από τους 5.809 πρωτοετείς έχουν εισάγει τα στοιχεία τους στο σύστημα και απομένει η επίσκεψή τους στις Γραμματείες για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Με τρία απλά βήματα, ο φοιητητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δημιουργεί τον ιδρυματικό λογαριασμό του, με τον οποίο έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για θέματα που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς επίσης και αποκτά την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

Από την εφαρμογή του συστήματος οι πρωτοετείς φοιτητές ωφελούνται από την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής στις θυρίδες των Γραμματειών, από την άμεση απόκτηση βεβαίωσης εγγραφής, καθώς και ιδρυματικού λογαριασμού, από την πρώτη μέρα εγγραφής τους (κατάθεσης των δικαιολογητικών) και άρα πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι φοιτητές του ΑΠΘ.

Ταυτόχρονα, οι Γραμματείες απαλλάσσονται από την καταχώρηση στοιχείων και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και επικεντρώνονται στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής, με προφανή τα οφέλη εξοικονόμησης κονδυλίων και ανθρώπινων πόρων.