Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο Αλέξανδρος Ρόντος, για την υπόθεση της ΜKO «Διεθνές Κέντρο αποναρκοθέτησης» σχετικά με προγραμμάτρα για νάρκες σε Βοσνία, και Λίβανο.

Στην απολογία του ο κ. Ρόντος, υποστήριξε ότι ο ρόλος του ως γενικός διευθυντής της υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών δεν περιλάμβανε τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών για την έγκριση των χρηματοδοτήσεων σε ΜΚΟ.

Προσκόμισε και πραγματογνωμοσύνη με υπογραφές τους σε παραστατικά που δεν είναι γνήσιες, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κατά τη διαδικασία εκταμίευσης των δόσεων προς την ελεγχόμενη ΜΚΟ καμία υπηρεσία του υπουργείου δεν είχε εντοπίσει ελλείψεις.