Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014 - 2015 του ΟΑΕΔ.

Έτσι, με απόφαση του Διοικητή του οργανισμού, η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά την 01.10.2014, και όχι στις 15.09.2014.Αντιστοίχως, η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30.09.2015.