Τέλος στο θεσμό του 10%, προβλέπεται να βάλει το Υπουργείο Παιδείας. Μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2011, θα μπει τέλος, στο μέτρο που καθιερώθηκε επί Αρσένη και ισχύει με τη σημερινή του μορφή από το 2000 (οπότε και τροποποιήθηκε από τον Π. Ευθυμίου).

Συγκεκριμένα: Κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείων προηγούμενων ετών σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων. Στόχος «η ίση μεταχείριση με πανελλαδικές εξετάσεις επί των ίδιων θεμάτων όλων των υποψηφίων».

Το μέτρο που έδινε το δικαίωμα επανυποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά το έτος εξέτασης και εισαγωγής σε κάποιο ΑΕΙ (χωρίς, μάλιστα, να αφαιρεί τη δυνατότητα εγγραφής σ’ αυτό). Στις βάσεις 2011 λοιπόν, θα συμπεριληφθεί για τελευταία φορά το 10%.