Νέες εργασίες υποστύλωσης θα χρειαστεί να κάνουν τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στον τύμβο της Αμφίπολης.

Την Παρασκευή οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εισέλθουν στον τρίτο θάλαμο και διαπίστωσαν δομικά προβλήματα στο χώρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, στο εξής θα παρατηρείται καθυστέρηση στις εργασίες λόγω της ανάγκης να δημιουργηθούν νέα υποστυλώματα αλλά και των κινδύνων που κρύβει η αστάθεια του τρίτου θαλάμου.

Το νέο εύρημα

Το ύψος του αμμώδους χώματος του τρίτου θαλάμου βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αμμώδη φυσικά ιζήματα με απολιθώματα από όστρεα, που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη.Εσωτερικά, η θόλος είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, ακριβώς όπως και στους προηγούμενους θαλάμους.
Στους τρεις κατακόρυφους τοίχους-ανατολικό, δυτικό και βόρειο- στο ορατό μέρος, επαναλαμβάνεται η ίδια μορφή μαρμάρινης επικάλυψης, όπως και στους δυο προηγούμενους θαλάμους, με ορθοστάτες , στέψη και ιωνικό επιστύλιο. Το καινούργιο εύρημα βρίσκεται στο νότιο τοίχο, όπου οι  υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται με επίχρισμα κόκκινου χρώματος.

Προβλήματα στη στατικότητα

Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι το εσωτερικό τμήμα του υπέρθυρου το οποίο έχει καταπέσει. Επιπλέον, η θόλος του θαλάμου δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας με τους θολίτες στην περιοχή της στέψης να παρουσιάζουν άνοιγμα αρμών, σε ικανό βάθος, από την εσωτερική επιφάνειά της. Στο σύνολο σχεδόν των θολιτών παρατηρούνται ρηγματώσεις και επιπλέον σε εκτεταμένες περιοχές, εκατέρωθεν της στέψης, διαπιστώθηκε σημαντική απώλεια μάζας του υλικού.

Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες περιμετρικά, στο ορατό τμήμα των κατακόρυφων τοίχων παρουσιάζουν συστηματικά αποκολλήσεις τεμαχίων τα οποία εντοπίστηκαν στην επιφάνεια της επίχωσης, φωτογραφήθηκαν, αριθμήθηκαν και περισυνελέγησαν.
Οι αποκολλήσεις φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης, πιθανώς από τις μεγάλου ύψους επιχώσεις επί της θόλου.

Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του θαλάμου φορτίζεται από γαίες (όγκους χημικών μετάλλων γαιώδους μορφής) ύψους 2μ. περίπου, ενώ στο βόρειο τμήμα οι γαίες έχουν ύψος περί τα 12-13μ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο πολιτισμού «τα ανωτέρω τεχνικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης χώματος από τον τρίτο θάλαμο, πριν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ειδικότερα, για την αντιστήριξη-υποστύλωση του θαλάμου, θα χρησιμοποιηθεί ισχυρότερη διάταξη από αυτή των δύο προηγούμενων θαλάμων. Θα περιλαμβάνει σύστημα οριζόντιων πλαισιωτών δοκών, κατά μήκος και πλάτος του θαλάμου, για την αντιστήριξη των κατακόρυφων τοίχων από τις γεωστατικές ωθήσεις. Για την στήριξη της θόλου θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές σωληνωτές δοκοί. Η απομάκρυνση του χώματος θα γίνεται τμηματικά, κατά περιοχές της επίχωσης, ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής προσαρμογή της έδρασης των αντιστηρίξεων».


Η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο και της απαίτησης ιδιαίτερης προσοχής, λόγω της δυσμενούς δομικής κατάστασης, θα απαιτήσουν αρκετές μέρες εργασίας.
Τέλος, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως τοποθέτησε νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.