Με βασικό στόχο το συντονισμό και τη συνεργασία υπηρεσιών φορέων και εθελοντικών ομάδων για την εκτέλεση έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών, συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Περιφερειακό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Δυστυχώς, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα και ειδικά αυτά του περασμένου Αυγούστου στον Πρέβελη οι πυρκαγιές αποτελούν μια συνήθη πραγματικότητα για το Ρέθυμνο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, τόνισε ότι “για αυτό ακριβώς το λόγω οφείλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις, ώστε ενόψει καλοκαιριού να είμαστε έτοιμοι και οργανωμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο, μιας και το "προλαμβάνειν" είναι πιο αποτελεσματικό από το "θεραπεύειν" σε όλα τα επίπεδα».

Αυτό που επισημάνθηκε στη συνάντηση, η οποία ήταν και η πρώτη για το συγκεκριμένο όργανο, είναι η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των Δημοτικών Αρχών για τον καθαρισμό της βλάστησης του οδικού δικτύου και τον έλεγχο των αστικών απορριμμάτων.

Να σημειωθεί ότι μετά τις αλλαγές, που επέφερε ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", οι Δήμοι επιφορτίζονται πλέον και με την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τους βοσκοτόπους και να καθαρίζουν τα οικόπεδα, που βρίσκονται στα όρια του αστικού ιστού.

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε και ο πολύ σημαντικός ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων που παράλληλα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν ενδιαφερθεί για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, τα οποία θα ήταν τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε περίπτωση κινδύνου ή πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την κα Λιονή, "απαγορεύεται ρητά το κάψιμο στην ύπαιθρο κατά το διάστημα 1/5 έως 31/10, ενώ από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώθηκε ότι φέτος για ενέργειες πρόληψης των πυρκαγιών στο Νομό Ρεθύμνου (π.χ καθαρισμός) έχει διατεθεί από το κεντρικό κράτος το ποσό των 20 - 22.000 ευρώ».

Η σύσταση του Συντονιστικού Οργάνου, ο ρόλος και ο σκοπός του παραμένουν τα ίδια, ωστόσο η λειτουργία του αποτελεί τώρα πια κομμάτι ενός ευρύτερου περιφερειακού σχεδιασμού σε επίπεδο Κρήτης.