Κατεψυγμένο βόειο κρέας προέλευσης Πολωνίας κατάσχεσαν οι ελεγκτές στον Πειραιά.

Πρόκειται για ποσότητες συνολικού βάρους 97 κιλών που εντοπίστηκαν σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη στο Πέραμα.

Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά δέσμευσαν το κρέας στο οποίο, μετά από εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του αντιβιοτικού οξυτετρακυκλίνη, σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές – ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.   

TAGS