Μπορεί σε εξέλιξη να είναι οι εγγραφές φοιτητών στα πανεπίστημια της χώρας ωστόσο μεγάλη «συμφόρηση» αναμένεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των μεγάλων πόλεων μετά και την χαλάρωση των προϋποθέσεων για τις μετεγγραφές.

Σύμφωνα με το Έθνος, είναι ενδεικτικό ότι 15 τμήματα ΑΕΙ θα δεχθούν επιπλέον αριθμό φοιτητών λόγω των μετεγγραφών. Οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 40.000 πρωτοετείς. Από αυτούς μόνο οι 20.000 εκτιμάται πως θα τα καταφέρουν να μετεγγραφούν, δηλαδή σχεδόν το 30% των πρωτοετών θα μετακινηθεί σε άλλο ίδρυμα και διαφορετική πόλη.

Αναλυτικά:

 1. Πληροφορικής ΕΚΠΑ
 2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
 3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
 4. Οικονομικών Επιστημών ΟΠΑ
 5. Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
 6. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
 7. Φυσική Αθήνας
 8. Μαθηματικών ΑΠΘ
 9. Χημείας
 10. Ιατρικής
 11. Φιλολογίας ΕΚΠΑ
 12. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 13. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολ ΕΜΠ
 14. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ
 15. Βιολογίας ΕΚΠΑ

Ενδεικτικά τα πρώτα τρία τμήματα στην στην παραπάνω λίστα στην Αθήνα έχουν δεχθεί κατά μέσο όρο περίπου 5.000 αιτήσεις για μετεγγραφή.

Ένα ακόμη πρόβλημα εκτιμάται ότι είναι οι μετεγγραφές δημιουργούν φοιτητές δύο ταχυτήτων, καθώς θα καθίσουν στα ίδια αμφιθέατρα σπουδαστές που συγκέντρωσαν  στις πανελλαδικές έως και σχεδόν 6.000 λιγότερα μόρια.