Σύγχρονο εξοπλισμό μαγειρείων και πλυντηρίων θα παραλάβει σύντομα το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτα">Καλαμάτας

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια ολοκληρωμένου νέου, σύγχρονου συστήματος πλυντηρίων και εξοπλισμού για τα μαγειρεία, συνολικού προϋπολογισμού 545.013 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Από τη διοίκηση του νοσοκομείου επισημαίνεται ότι η λειτουργία των νέων μαγειρείων με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, θα ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΕΤ και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο, τόσο τις συνθήκες υγιεινής των τροφίμων και την άριστη παροχή ασφαλέστερης σίτισης των ασθενών, όσο και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του νοσοκομείου.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες χορηγείται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο πιστοποιητικό ποιότητας στη λειτουργία των μαγειρείων, αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.