Πιο επιεική αντιμετώπιση θα έχουν οι... επόμενοι αιώνιοι φοιτητές στο ζήτημα της διαγραφής τους καθώς, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προβλέπουν στους υπό σύνταξη οργανισμούς τους διάφορες εξαιρέσεις για τη διαγραφή των «αιωνίων φοιτητών».

Σύμφωνα με «Τα Νέα», ο νόμος πλαίσιο 4009/2011 που έθεσε το ανώτατο όριο φοίτησης προβλέπει για όσους φοιτητές εισήχθησαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ μετά την ψήφισή του, ότι μετά το τέλος της κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον αριθμό των υποχρεωτικό εξαμήνων προσαυξημένα κατά τέσσερα ακόμη, οι φοιτητές δεν θα διαγράφονται εάν πληρούν τους όρους φοίτησης που θέτει το κάθε ίδρυμα και οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς στον οργανισμό του.

Ομως, αρκετά πανεπιστήμια με τους οργανισμούς τους, δίνουν ακόμη περισσότερο χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής που μετατρέπεται σε... αιώνιος, ήταν επιμελής προηγουμένως.