Νομοσχέδιο για την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων θα φέρει στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Με το καθεστώς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ήταν μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος και οι εβραϊκές κοινότητες για ιστορικούς λόγους. Οι Μουφτείες της Θράκης ανήκαν στην κατηγορία των δημόσιων υπηρεσιών και όλες οι υπόλοιπες εκκλησίες ήταν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή σωματεία.

Με τη νέα ρύθμιση η Εκκλησία της Ελλάδος, οι εβραϊκές κοινότητες και οι μουφτήδες διατηρούν το νομικό τους καθεστώς, ενώ οι υπόλοιπες εκκλησίες θα υπαχθούν στο καθεστώς των θρησκευτικών νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας προβλέπει:

α) δημιουργία του θρησκευτικού νομικού προσώπου (δηλαδή ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά για θρησκευτικές κοινότητες)

β) πλήρης αυτοδιοίκηση στο εσωτερικό του θρησκευτικού νομικού προσώπου υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται σεβαστοί οι νόμοι και το Σύνταγμα

γ) απόδοση της νομικής προσωπικότητας μέσω δικαστηρίου.