Έπειτα από εξαετή θητεία ως Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Ευάγγελος Ζερβέας παρέδωσε σήμερα την ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής στον νεοδιορισθέντα, Λευτέρη Ζαγορίτη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στη διάρκεια της θητείας του κ. Ζερβέα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ανέλαβε την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε τραπεζικά ιδρύματα και οφειλέτες για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επίσης, η Αρχή ανέπτυξε δραστήρια αυτεπάγγελτη δράση για την εξάλειψη δυσλειτουργιών σε κρίσιμους τομείς της αγοράς και, ιδίως, στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό, τον τηλεπικοινωνιακό, τον ενεργειακό, καθώς και σε αυτόν της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ο κ. Ζερβέας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Ζαγορίτη, ως νέο Συνήγορο του Καταναλωτή.