Μια καινούργια κίνηση πολιτών δημιουργήθηκε στην Τρίπολη με την επωνυμία ''Οξεία''.

Όπως επισημαίνουν τα ιδρυτικά στελέχη της κίνησης, η ''Οξεία'' είναι ένα ανεξάρτητο, δίχως ηγεμονισμούς, συλλογικό άμεσο-δημοκρατικό και πλουραλιστικό σχήμα προβληματισμού και παρέμβασης, με την συμμετοχή πολιτών από ένα πλατύ κοινωνικό φάσμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικών, κομματικών η πολιτικών τοποθετήσεων και κοινωνικού ή επαγγελματικού προσανατολισμού.

Όραμα της κίνησης πολιτών ''Οξεία'' είναι η αφύπνιση συνειδήσεων και η συσπείρωση ανθρώπων που εκλαμβάνουν τον πολιτισμό και την πολιτική σαν κάτι παραπάνω από απλή διαχείριση.

Φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ελεύθερης έκφρασης και προβληματισμού για θέματα πολιτισμού, ιδεολογικών τάσεων, πολιτικής σκέψης και πολιτικής πρακτικής. Συγχρόνως να συντονίζει κριτικές παρεμβάσεις σε θέματα περιβάλλοντος, θεσμών, οικονομίας, αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών εκφράσεων, αθλητισμού, αισθητικής και εν τέλει ότι συνθέτει την πολιτική και απαιτεί συλλογικότητα.

Στις άμεσες προτεραιότητές της είναι η δημιουργία ενός διαρκούς παρατηρητηρίου με στόχο την προβολή και την αντιπαράθεση, με κάθε μέσο, σε αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων αρχών, που αλλοιώνουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου ή/και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.

Για την επίτευξη των στόχων της η κίνηση ''Οξεία'' σκοπεύει να διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, και εκθέσεις. Να προσκαλεί ειδικούς εμπειρογνώμονες, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και να αναπτύσσει συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ''Οξεία'' είναι ανοικτή σε κάθε πολίτη που συμμερίζεται παρόμοιους προβληματισμούς και είναι διατεθειμένος να δράσει σε ένα πλαίσιο αρχών μέσα στο οποίο θα κυριαρχούν η ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και η διαρκής ανησυχία για την ποιοτική αναβάθμιση της πνευματικής και υλικής ζωής του τόπου.

Το κείμενο υπογράφουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, Αθ. Αρβανίτης, ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Τάσος Σούντρης, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Αρκαδίας, Κ. Μαρινάκος και ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών Αρκαδίας, Γιώργος Καρούντζος.