Την απόσυρση παρτίδας εισαγόμενων, αποξηραμένων σύκων επέβαλε η Διεύθυνση Εμπορίου της νομαρχίας Θεσσαλονίκης, διότι - όπως έδειξαν οι έλεγχοι - η περιεκτικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος σε διοξείδιο του θείου ήταν μεγαλύτερη των καθορισμένων από την ΕΕ ορίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη νομαρχία, πρόκειται για το προϊόν «Σύκα - SUNSWEET», σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων, με ημερομηνία λήξης 01/2011 και κωδικό παρτίδας L0021H32. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν στη συσκευασία, το προϊόν παράγεται από την Sunsweet Growers Inc (USA), συσκευάζεται στην Αγγλία και εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, η οποία εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Δείγμα πάρθηκε από σούπερ μάρκετ του νομού και ελέγχθηκε στο εργαστήριο της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, που υπάγεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Μετά τον έλεγχο το ΓΧΚ χαρακτήρισε την παρτίδα αυτή των σύκων ως «μη κανονική» - «μη ασφαλής» και απαγόρεψε τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, επειδή «στον κατάλογο των συστατικών δεν αναγράφεται το περιεχόμενο σε διοξείδιο του θείου».

Από τη διεύθυνση εμπορίου της νομαρχίας δόθηκαν στην εταιρία οδηγίες για την απόσυρση του προϊόντος και τη διόρθωση των ενδείξεών του, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο σε αυτό (σε επιτρεπτή συγκέντρωση) διοξείδιο του θείου, πριν από την επανακυκλοφορία του.