Στο μεταξύ, συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών, που οφείλεται στην "κούρσα" των διεθνών τιμών του αργού, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στο 1,704 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 92 λεπτά.

Εν τω μεταξύ, κλείνει η "ψαλίδα" των τιμών μεταξύ των ακριβότερων και των φθηνότερων πρατηρίων το τελευταίο διάστημα, γεγονός που αποδίδεται στην κρίση, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τον περιορισμό των περιθωρίων κέρδους στην εμπορία.

Σωρρευτικά, από τις 26 Μαρτίου οπότε ξεκίνησε η τρέχουσα ανοδική κίνηση των τιμών η αμόλυβδη έχει ακριβύνει κατά 4,6 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 2,6 λεπτά.

Μια αξιοσημείωτη αλλαγή είναι όμως ότι μειώνονται οι αποκλίσεις των τιμών από πρατήριο σε πρατήριο, εξέλιξη που είναι ορατή και σε επίπεδο γειτονιάς αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών. Έτσι, ενώ στις 26 Μαρτίου (με μέση τιμή αμόλυβδης στα 1,658 λεπτά) η απόκλιση του φθηνότερου από το ακριβότερο πρατήριο ήταν 32,9 λεπτά (1,534 το φθηνότερο, 1,863 το ακριβότερο), σήμερα που η μέση τιμή ανέβηκε στα 1.704 ευρώ η απόκλιση είναι 28,1 λεπτά (1,605 ευρώ το φθηνότερο, 1,886 το ακριβότερο). Δηλαδή η "ψαλίδα" έκλεισε κατά 4,8 λεπτά το λίτρο.

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο θέρμανσης η απόκλιση ήταν στις 26 Μαρτίου 19,9 λεπτά (80 λεπτά το φθηνότερο πρατήριο, 99,9 το ακριβότερο) και σήμερα διαμορφώνεται στα 16 λεπτά (85 το φθηνότερο, 1,01 το ακριβότερο).

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η εξέλιξη αποδίδεται στη μείωση της κατανάλωσης, που έχει αναγκάσει τόσο τις εταιρίες όσο και τα πρατήρια να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους, στις διαφορές των οποίων οφείλονται οι αποκλίσεις των τιμών. Παρ' όλα αυτά οι αποκλίσεις παραμένουν σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα δεδομένου ότι η βάση υπολογισμού των τιμών (τιμή διυλιστηρίου και φόροι) είναι κοινή για όλους και οι όποιες διαφορές κόστους από περιοχή σε περιοχή οφείλονται στα μεταφορικά (π.χ. στα νησιά τα μεταφορικά είναι υψηλότερα αλλά όχι σε επίπεδα που να δικαιολογούν διαφορές της τάξης των 20 - 30 λεπτών το λίτρο).