Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του κόμβου εισόδου του Μουζακίου από την πλευρά της Πύλης, καθώς ο ανάδοχος του έργου εκτελεί τις τελευταίες εργασίες διαμόρφωσής του.

Η κατασκευή του κόμβου εντάσσεται στο έργο της βελτίωσης της Οδού Λαζαρίνα-Μουζακίου, που χρηματοδοτείται από το ΕΑΠΝΑ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης). Με την ολοκλήρωση του κόμβου θα διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, όπου διασταυρώνονται οι δρόμοι Μουζακίου-Τρικάλων, Μουζακίου-Λαζαρίνας και η είσοδος προς την πόλη του Μουζακίου των δύο αυτών οδικών συνδέσεων.

Είναι ο δεύτερος κόμβος εισόδου που κατασκευάζεται στο Μουζάκι, μετά το κόμβο της εισόδου από την Καρδίτσα μετά τη νέα γέφυρα του Μουζακίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας.