Παρατυπίες στα διπλώματα των οδηγών, υπερτιμήσεις και επικίνδυνα προϊόντα στα κυλικεία, ακατάλληλες σχολικές αίθουσες, είδαν οι ελεκγκτές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς έχουν γίνει έλεγχοι σε 22 σχολεία, από τα οποία τα πέντε νηπιαγωγεία, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες σίτισης κ.λπ. 
Έγιναν συστάσεις για βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και όπου κρίθηκε απαραίτητο εστάλησαν έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες (Διεύθυνση Σχολείου, Σχολική Επιτροπή, Δήμος) προκειμένου να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση προβλημάτων (ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ)

Επίσης, έγιναν υγειονομικοί έλεγχοι σε 11 κυλικεία σχολείων, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπέρβαση στην τιμή πώλησης υποχρεωτικά πωλούμενου προϊόντος σε κυλικείο ενός σχολείου, μη αναγραφή της ονομασίας των ειδών στις πινακίδες λιανικής πώλησης κτλ.
Επίσης, λήφθησαν 11 δείγματα διαφόρων σχολικών ειδών για να εξεταστούν από το Χημείο του Κράτους ως προς την ποιότητά τους.

Στην διάρκεια των ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις, από τις οποίες οι 7 αφορούσαν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας οδηγών (σ.σ. είχαν άδεια οδήγησης αλλά χωρίς την προβλεπόμενη πιστοποίηση για μεταφορά μαθητών), μια για την έλλειψη ενδεικτικής πινακίδας «Σχολικό» στο πίσω μέρος και δύο παραβάσεις για άλλες αιτίες.