Από σήμερα και έως τις 2 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις 30 θέσεις, που προκήρυξε ο δήμος Πειραιά.

Να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στα γραφεία του δήμου*. 

Στον δήμο πρόκειται να απασχοληθούν 14 βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ, δέκα βοηθοί παιδαγωγών ΔΕ και έξι μάγειροι ΔΕ, ενώ οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και τις 31 Ιουλίου 2015.

Όσον αφορά στις θέσεις των βρεφονηπιοκόμων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος βρεφονηπιοκομίας ή προσχολικής αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις των μαγείρων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

* Δραγάτση 12, ΤΚ 185 35 Πειραιάς