Πέντε εντεταλμένους συμβούλους όρισε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Η θητεία τους θα διαρκέσει έως τις 11/3/2017 και θα είναι χωρίς αμοιβή. 

Πρόκειται για τους ακόλουθους δημοτικούς συμβούλους: 

1.     Θάνος Βερέμης: Εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων Παιδείας για την Ιστορία της πόλης της Αθήνας.

2.    Αθηνά Ζαφειροπούλου: Εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων.

3.    Αντώνης Καφετζόπουλος: Εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων της Βιώσιμης Κινητικότητας.

4.    Φώτης Προβατάς: Εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

5.     Άρης Σπηλιωτόπουλος: Ενταταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της τουριστικής προβολής της Αθήνας.