Διεξοδικούς ελέγχους στον τομέα διακίνησης και εμπορίας αυγών καθιερώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο καθιερώνεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ποιότητα των αυγών που διατίθενται στη ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνονται μηνιαία ισοζύγια στις αγορές και τις πωλήσεις αυγών, ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών και στην τόνωση του κτηνοτροφικού-πτηνοτροφικού τομέα, με στόχο την εξασφάλιση αυτάρκειας σε κτηνοτροφικά προϊόντα και την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Καρασμάνη, το υπουργείο σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί με καταστάσεις που νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό, παραπλανούν τους καταναλωτές και θέτουν υπό αμφισβήτηση τον κόπο και τον μόχθο των Ελλήνων αυγοπαραγωγών. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ελληνοποιήσεις», καταστρατήγηση των κανόνων ποιότητας και ανεξέλεγκτες πωλήσεις, χωρίς σήμανση και δίχως ποιοτική διαλογή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.